Đóng

20/05/2016

Trụ sở VP Công ty XSKT tỉnh Tây Ninh

19-TRU-SO-VAN-PHONG-CONG-TY-2

CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty TNHH XSKT Tây Ninh

HẠNG MỤC THI CÔNG: Cung cấp và thi công hệ ĐHKK trung tâm VRV

THỜI ĐIỂM KÝ HĐ: 04/2013

ĐỊA ĐIỂM: Đường 30/4, TX Tây Ninh, Tây Ninh

Dự án Related