Close

30/05/2017

Trụ sở VP nhà xuất bản giáo dục TP.Hồ Chí Minh

16-TRU-SO-VAN-PHONG-NHA-XUA-2

CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty C.I.C

HẠNG MỤC THI CÔNG: Thi công hệ thống ĐHKK, PCCC, điện nhẹ

THỜI ĐIỂM KÝ HĐ: 03/2013

ĐỊA ĐIỂM: 104 Mai Thị Lựu, P.Đa Kao, Q.1

Project Related