Close

30/05/2017

Nhà máy sản xuất trà và nước Dao-Heuang

20-NHA-MAY-SAN-XUAT-TRA-VA-2

CHỦ ĐẦU TƯ: Tập Đoàn Dao Heuang – Lào

HẠNG MỤC THI CÔNG: Cung cấp và thi công hệ thống ĐHKK, PCCC, báo cháy

THỜI ĐIỂM KÝ HĐ: 02/2012

ĐỊA ĐIỂM: Pakse’ – Champasak – Lào

Project Related