Đóng

20/05/2016

Bệnh viện sản nhi Long An

24-BENH-VIEN-SAN-NHI-LONG-A-2

CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty CP Bạch Đằng (Tổng thầu)

HẠNG MỤC THI CÔNG: Cung cấp và thi công hệ thống điện, nối đất

THỜI ĐIỂM KÝ HĐ: 03/2014

ĐỊA ĐIỂM: Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

Dự án Related